tyler-franta-iusJ25iYu1c-unsplash

Обработка на авансови плащания

Оптимизирайте работа с депозитни фолиа и обработка на авансови плащания.

В този Уебинар коментираме как посредством най-новите инструменти в
Clock PMS+ ще можете бързо и лесно да извършвате различните операции с депозитни фолиа и обработка на авансови плащания през новите фолио екрани.

Каква е разликата между Депозит и Аванс

Депозит и Аванс (6:14 min.)

Тук ще Ви запознаем с основната терминология и какво е различното между Депозит и Аванс

Гледйте видеото

Обработка на аванси

Обработка на Аванси (4:55 min.)

В тази част от видеото ще ви покажем кои са необходимите настрйки за работа с авансови плащания, създаване и консумиране на аванс, операции с авансови фолиа

Гледйте видеото

Депозит - приложим ли е за българските фискални изисквания

Депозит и приложението му, съгласно българските фискални изисквания (12:09 min.)

Тук ще коментираме до колко депозитите в Clock PMS+ отговарят на българските фискални изисквания

Гледйте видеото

Зададени въпроси по време на уебинара

Независимо как е регистриран авансът, във фолиото, в което е усвоен се вижда информация за номера на авансовото фолио, номера и датата на документа, който е издаден. Тези данни присъстват и в печатните изгледи на фолиото, които включват информация за източниците на начисленията (Детайлен, по Дата, по Текст/Цена, Компактен)

Плащания, които се регистрират в обикновени фолиа НЕ се третират като депозити, а като плащания за начисленията в съответното фолио. Функционалността Депозит обхваща плащания, които са регистрирани в отворени депозитни фолиа.

Обработка на аванси

Статия, свързана с обработката на авансовите плащания

Прочетете още