tyler-franta-iusJ25iYu1c-unsplash

Нова версия на фолио екраните

Оптимизирайте вашите ежедневни операции с новите екрани на фолиата

В този уебинар коментираме промените и нови функционалности във фолио екраните, операциите с начисления, издаването на частични корекции към документите и авансовите плащания.

Общ преглед на основния екран

Какво ново в основния екран (4:55 min.)

В тази част от видеото ще ви покажем какво се е променило в изгледа и бутоните на основния екран на фолиата.

Гледйте видеото

Начисления - търсене, добавяне и операции

Търсене, добавяне и операции с фолиа (12:09 min.)

Тук ще разгледаме как да намирате начисления, добавяте нови начисления по фолиа, както и с основните операциите, които можете да правите в новия екран.

Гледйте видеото

Промени и нови функции

Нови функции (10:12 min.)

В тази част от видеото ще коментираме новите функции, добавени в екрана с фолиата.

Гледйте видеото

Издаване на частични корекции към документите

Частични корекционни документи (9:11 min.)

Вижте как можете да издадете корекционни документи към вече затворени фолиа.

Гледйте видеото

Промяна на печатния изглед на фолиата

Променете изгледа на фолиото (4:48 min.)

Тук ще ви покажем как, посредством новите настройки в PMS+, ще можете да укажете кои елементи да бъдат видни в издаваните документи и кои да бъдат скрити.

Гледйте видеото

Зададени въпроси по време на уебинара

Няма възможност имената на гостите да бъдат включени в печатния изглед на фолиото. За целта може да използвате допълнителната разпечатка “Гост лист”, която да приложите към документа.

Атрибутът “Дата на данъчното събитие” отдавна е добавен в печатния изглед на фолиата. Наличен е и в старата версия на екраните. Видим е в дъното на разпечатката.

Филтрирането във фолиото по данни за източника на начисленията, ще ви върне всички източници (резервации), които отговарят на зададения критерий, например ако въведете дата, в екрана ще се филтрират всички резервации, които имат пристигане или заминаване на датата. Ако искате да търсите едновременно по няколко различни номера на резервации, това не е възможно.

За всяко кредитно известие следва да добавите негативно плащане към основното фолио, за да го балансирате. Системата не добавя автоматично плащания след издаване на корекцията. При добавяне на плащането указвате неговия тип.

Не може да скриете само тази информация от печатния изглед на фолиото, но може да скриете целия ред с детайли за резервацията, където присъства номера и типа на стаята. Настройката е “скрий реда с Източник на начисленията”.

Функция “Направи отворено” Анулира приключеното фолио, респективно фактурата, ако има такава. Номерацията не се нарушава, тъй като този номер вече е ангажиран от анулирания документ. Новата фактура заема следващ номер.

На приключени фолиа не може да сменяте получателя, допуска се само корекция данните на текущият получател. В този случай трябва да издадете документа отново. Според вашата практика, бихте могли да сторнирате стария документ или да използвате новата опция “Направи отворено”, която ще го анулира. След това издавате нов документ с коректния получател.

Наличието или липсата на плащане във фолиото нямат връзка с издаването на корекции към приключеното фолио. Корекцията (частична или пълна) се базира на услугите, които се съдържат в основното фолио (независимо дали е платено). Ако решите да използвате опцията за Анулиране, при липса на плащане във фолиото, системата няма да ви предлага опция за преместване на плащане, тъй като такова липсва, а просто ще анулира фолиото. Кой от двата подхода да използвате (сторно или анулация), консултирайте с вашия счетоводен отдел.

Нови фолио екрани

Серия статии свързани с обработка на начисления в новите фолио екрани

Прочетете още