ACCOUNTVIEW (Предоставено от Omniboost)

Опростете счетоводния процес чрез експорт на фактури, кредитни известия, плащания и свързаните с тях данни.

Счетоводни системи

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

Интеграцията свързва вашия Clock PMS+ акаунт с вашето ERP решение. Интерфейсът е създаден да автоматизира и опрости счетоводния процес чрез синхронизиране на фактури, кредитни известия, плащания и свързаните с тях данни. Тази еднопосочна синхронизация обновява всички ваши данни от Clock PMS+ в счетоводния софтуер.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от ресторантската интеграция между Clock PMS+ и ACCOUNTVIEW.

Функционалности

Налично

Експортирайте данни чрез файл

Лесно трансферирайте счетоводни данни чрез файл за експорт.

Директен трансфер на данни

Трансферирайте счетоводни данни чрез системата.

Автоекспорт

Автоматизирайте трансфера на счетоводни данни на определени интервали.

Експорт на данните за приходите

Експортирайте данните за приходите на базата на начисленията.

Експорт на данните за фактурите

Експортирайте данните за фактурите.

Експорт на данните за плащания/аванси

Бързо експортирайте данните за генерираните плащания.

Рекапитулация на плащанията

Бързо рекапитулирайте плащанията, получени от всеки платежен канал.

Подобни интеграции

QuickBooks

QuickBooks

Счетоводна система

Научете повече
DATEV

DATEV

Счетоводна система

Научете повече
ExpertM powered by Omniboost

ExpertM (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
M3 powered by Omniboost

M3 (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Netsuite powered by Omniboost

Netsuite (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Twinfield powered by Omniboost

Twinfield (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Visma.net powered by Omniboost

Visma.net (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Xero powered by Omniboost

Xero (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Yardi powered by Omniboost

Yardi (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Yuki powered by Omniboost

Yuki (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече