Fiscalization - DxPrint with Datecs printers

Clock PMS+ следва най-високите стандарти за съответствие с местното законодателство в Румъния. Използвайте интеграцията, за да фискализирате фактури без усилие и подавате информация към властите.

Фискализация и статистика


Изисквания и специфики

Моля, обърнете внимание на следните изисквания, които гарантират безпроблемното функциониране на интеграцията между Clock PMS+ и Fiscalization - DxPrint with Datecs printers.

  • Clock IoT устройство
  • Поддържани Datecs модели: DP25, DP50, DP150, FP650, FP700, FP800, WP50, WP500
  • DxPrint (драйвер за сваляне)
  • Компютър със статичен локален IP адрес с Windows, Linux или MacOS