Fiscalization (fiskaly)

Clock PMS+ следва най-високите стандарти за съответствие с местното законодателство в Германия. Използвайте интеграцията с fiskaly, за да фискализирате данните без усилие.

Фискализация и статистика


Изисквания и специфики

Моля, обърнете внимание на следните изисквания, които гарантират безпроблемното функциониране на интеграцията между Clock PMS+ и fiskaly.

  • Функционалността за фискализация е резултат от сътрудничеството ни с fiskaly GmbH.
  • Необходима са известни настройки в Clock PMS+.
  • Свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+ за активиране.

Подобни интеграции

Statistics export (AVS)

Statistics export (AVS)

Германия

Научете повече