Invoicing - ZATCA

Clock PMS+ следва най-високите стандарти за съответствие с местното законодателство в Саудитска Арабия. Фактурите в Clock PMS+ отговарят на всички изисквания на ZATCA по отношение на фактурирането и електронните фактури.

Фискализация и статистика


Ползи от интеграцията

Интеграцията между Clock PMS+ и ZATCA гарантира, че всички ваши фактури покриват нормативните изисквания на законодателството в Саудитска Арабия при най-високо ниво на ефективност.