Fiscalization (obono)

Clock PMS+ следва най-високите стандарти за съответствие с местното законодателство в Австрия. Използвайте интеграцията с obono, за да фискализирате данните без усилие.

Фискализация и статистика


Изисквания и специфики

Моля, обърнете внимание на следните изисквания, които гарантират безпроблемното функциониране на интеграцията между Clock PMS+ и obono.

  • Функцията за фискализация е резултат от сътрудничеството ни с fiskaly GmbH (Obono.at).
  • Трябва да имате акаунт в Obono.at за всеки акаунт в Clock PMS+ и POS, който трябва да бъде фискално съвместим.
  • Необходима са известни настройки в Clock PMS+ и POS.
  • Свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+ за активиране.