Fiscalization (PIS)

Clock PMS+ следва най-високите стандарти за съответствие с местното законодателство в Словения. Използвайте интеграцията с PIS, за да фискализирате данните без усилие.

Фискализация и статистика


Изисквания и специфики

Моля, обърнете внимание на следните изисквания, които гарантират безпроблемното функциониране на интеграцията между Clock PMS+ и PIS.

  • Нашият интерфейс за словенска фискална политика е напълно съвместим с ZDavPR и чрез двете ни решения (Clock PMS+ и Clock POS).
  • Необходима са известни настройки в Clock PMS+ и POS.
  • Свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+ за активиране.

Активация

Свържете се с нас

Подобни интеграции

Police export (AJPES)

Police export (AJPES)

Словения

Научете повече