Reputation Pro (TripAdvisor)

Интеграцията позволява на хотелите да получават обратна връзка директно от гостите и да изпращат отзиви в TripAdvisor.

Управление на репутацията

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

Reputation Pro автоматично ще събира информация за резервациите и гостите от Clock PMS+ и ще изпраща заявки за обратна връзка на гостите след престоя им.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от интеграцията между Clock PMS+ и Reputation Pro за управление на репутацията.

Функционалности

Налично

Проучвания след напускането на хотела

Стимулирайте получаването на още по-голяма обратна връзка сред всички платформи за обратна връзка.

Проучвания по време на престоя

Научете за проблемите по време на престоя и незабавно ги разрешавайте.

Създаване на задачи в Clock PMS+

Получавайте известия относно получена обратна връзка чрез задачи в Clock PMS+.

Подобни интеграции

Loopon

Loopon

Чат с гостите/Управление на репутацията

Научете повече
GuestRevu

GuestRevu

Управление на репутацията

Научете повече
Qualitelis

Qualitelis

Управление на репутацията

Научете повече
myHotel

myHotel

Управление на репутацията

Научете повече
GuestMeter

GuestMeter

Управление на репутацията

Научете повече