Statistics export for the Swedish Central Bureau of Statistics

Clock PMS+ следва най-високите стандарти за съответствие с местното законодателство в Швеция. Използвайте интеграцията с Шведското централно статистическо бюро, за да експортирате данни без усилие.

Фискализация и статистика


Изисквания и специфики

Моля, обърнете внимание на следните изисквания, които гарантират безпроблемното функциониране на интеграцията между Clock PMS+ и the Swedish Central Bureau of Statistics.

  • Експортът е изграден въз основа на изискванията на Шведското централно статистическо бюро.
  • Необходима са известни настройки в Clock PMS+.
  • Поддържа ръчно експортиране на файла, необходим за импортиране в уебсайта на службата.
  • Свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+ за активиране.

Активация

Свържете се с нас

Подобни интеграции

Fiscalization (Server4POS)

Fiscalization (Server4POS)

Швеция

Научете повече