Хотелски софтуер - Конфигурация

33 филма придружени с текстови инструкции. Курсът обхваща почти напълно подготовката на Evolution за работа. Предназначен за потребители, които въвеждат системата в експлоатация, както и потребители отговарящи за текущата й поддръжка.

EVS01: Настройка на хотел в Clock EVO (6:06 мин.)

 • фирмени данни;
 • национална валута за хотела;
 • банкови сметки;
 • лого и текстове за печат на клиентските форми - документи, писма за потвърждение, регистрационна карта.
Гледай видеото

EVS02: Настройка на типове стаи в Clock EVO (2:01 мин.)

 • наименования на типовете;
 • брой основни легла.
Гледай видеото

EVS03: Настройка на стаи в Clock EVO (5:19 мин.)

 • създаване на характеристики на стаи;
 • въвеждане на стаи в системата.
Гледай видеото

EVS04: Настройка на валути в Clock EVO (2:03 мин.)

 • въвеждане на валута;
 • задаване на обменен курс.
Гледай видеото

EVS05: Настройка на групи услуги в Clock EVO (1:02 мин.)

 • Видеото показва как се създават групи, в които се въвеждат услугите в базата данни.
Гледай видеото

EVS06: Настройка на услуги в Clock EVO (6:13 мин.)

 • обяснение на основни и допълнителни услуги;
 • създаване на допълнителни услуги;
 • ревеню категории;
 • преводи на услуги.
Гледай видеото

EVS07: Настройка на храни и пансиони в Clock EVO (2:14 мин.)

 • Видеото показва как се въвеждат храните и пансионите в базата данни.
Гледай видеото

EVS08: Настройка на данъчни политики в Clock EVO (7:27 мин.)

 • обяснение на структурата на данъчната политика в Clock EVO;
 • създаване на данък;
 • създаване на данъчен пакет;
 • създаване на данъчна политика.
Гледай видеото

EVS09: Настройка на шаблони на сметки в Clock EVO (2:25 мин.)

 • Видеото показва как се настройват шаблони, по които се създават сметките в системата.
Гледай видеото

EVS10: Настройка на типове плащане в Clock EVO (3:00 мин.)

 • Видеото показва как се дефинират типове плащане в системата
Гледай видеото

EVS11: Настройка на платежни документи в Clock EVO (6:33 мин.)

 • създаване на номератори;
 • настройка на разпечатки за типа документ;
 • настройка на фискализация на тип документ;
 • настройка на достъп до типа документ;
 • настройка на такси към типа документ;
 • настройка на сторно документ.
Гледай видеото

EVS12: Настройка на закриващи документи в Clock EVO (9:31 мин.)

 • създаване на номератори;
 • настройване на проформа за типа документ;
 • настройка на разпечатки за типа документ;
 • дефиниране на полетата в типа документ;
 • настройване на кредитен документ за типа;
 • настройване на протокол за анулиране.
Гледай видеото

EVS13: Настройка на схеми за поддръжка в Clock EVO (5:33 мин.)

 • създаване на типове и елементи;
 • създаване на схема за поддръжка.
Гледай видеото

EVS14.a: Сложни тарифи в Clock EVO - част 1 от 7 (9:06 мин.)

 • въведение;
 • събиране на информация;
 • създаване на тарифа.
Гледай видеото

EVS14.b: Сложни тарифи в Clock EVO - част 2 от 7 (9:48 мин.)

 • дефиниране на сезони;
 • дефиниране на гости на основни легла.
Гледай видеото

EVS14.g: Сложни тарифи в Clock EVO - част 7 от 7 (4:30 мин.)

 • операции: тест, редакция, копиране, изтриване.
Гледай видеото

EVS14.h: Сложни тарифи в Clock EVO - допълнителни параметри (7:20 мин.)

 • Тарифните параметри са допълнителни критерии, които могат да се добавят в комплексните тарифи за по-точно дефиниране на ценови условия.
Гледай видеото

EVS15: Незадължителни настройки в Clock EVO (6:09 мин.)

 • националности;
 • КПП;
 • документи за самоличност;
 • причини за престой.
Гледай видеото

EVS16: Настройка на телефонни линии в Clock EVO (3:13 мин.)

 • Видеото показва как се настройват телефонните линии в програмата.
Гледай видеото

EVS17: Настройка на SpoolDB в Clock EVO (9:22 мин.)

 • Видеото показва как се настройва таксуването на разговорите в програмата.
Гледай видеото

EVS18: Настройка на списъци в Clock EVO (2:42 мин.)

 • Видеото показва как се въвежда елемент от списък с избираеми параметри в програмата
Гледай видеото

EVS19: Настройка на типове гости в Clock EVO (1:34 мин.)

 • Видеото показва как се дефинират типове гости в програмата.
Гледай видеото

EVS20: Настройка на маркетингов профил в Clock EVO (2:29 мин.)

 • обяснение на функцията на маркетинговия профил;
 • въвеждане на нов елемент в маркетингов профил.
Гледай видеото