Операции Складова програма

10 филма придружени с линкове към текстовите инструкции. Курсът представя основните рутинни операции с програмата. Предназначен за потребители на оперативно ниво.

CEP01: Обработване на доставки в Clock EVO Inventory Control (7:46 мин.)

 • създаване на нов документ за доставка;
 • въвеждане на продукти в документа;
 • автоматично попълване и проверка на данни;
 • заприхождаване;
 • плащания по доставката.
Гледай видеото

CEP02: Трансфер между складове в Clock EVO Inventory Control (4:03 мин.)

 • създаване на трансферна разписка;
 • въвеждане на трансферирани стоки;
 • допълнителни операции.
Гледай видеото

CEP03: Обработване на други разходи в Clock EVO Inventory Control (3:44 мин.)

 • Видеото обяснява как се изписва консумативи и стоки, на които не се следи складова наличност.
Гледай видеото

CEP04: Документи за производство в Clock EVO Inventory Control (4:01 мин.)

 • създаване на нов документ за производство;
 • допълнителни функции;
 • операции в монитор Разпад.
Гледай видеото

CEP05: Документи за брак в Clock EVO Inventory Control (4:23 мин.)

 • бракуване на стоки;
 • нов документ за брак;
 • операции с документи за брак.
Гледай видеото

CEP06: Продажбен отчет в Clock EVO Inventory Control (ръчен) (5:21 мин.)

 • създаване на нов продажбен отчет;
 • въвеждане на стоки;
 • операции в продажбен отчет.
Гледай видеото

CEP07: Продажбен отчет в Clock EVO Inventory Control (автоматичен) (4:21 мин.)

 • импорт на продажбен отчет;
 • разрешени операции;
 • други функции.
Гледай видеото

CEP08: Монитор Разпад в Clock EVO Inventory Control (6:16 мин.)

 • информация и функции в монитор Разпад;
 • редакция на количество;
 • заместване;
 • нов разпад.
Гледай видеото

CEP09: Инвентаризация в Clock EVO Inventory Control - Част 1 (4:30 мин.)

 • Видеото показва как се създава инвентаризационен опис в Clock EVO Inventory Control;
Гледай видеото