Хотелска програма - Съкратен курс

22 филма с линкове към текстови инструкции. Курсът показва основните рутинни операции в системата. За допълнителни операции и настройки, вижте курсове Хотелски софтуер - Конфигурация и Хотелски софтуер - Рутинни операции. Предназначен за потребители, които искат да започнат работа с програмата веднага.

01: Свободни стаи и цени в Clock EVO (3:52 мин.)

 • въвеждане на желаните условия за резервация;
 • избор на тип стая и тарифа;
 • създаване на резервация.
Гледай видеото

02: Как да създам нова резервация в Clock EVO (6:17 мин.)

 • избор на стая;
 • попълване на задължителните данни;
 • възможности за предварително изчисляване на цена и промяна на тип стая/пансион/...
Гледай видеото

03: Резервации за групи в Clock EVO (6:32 мин.)

 • създаване на групова резервация;
 • въвеждане на данни за всяка резервация;
 • подредба на rooming list;
 • редактиране на повече от една резервация едновременно.
Гледай видеото

04: Екран Резервации в Clock EVO (2:30 мин.)

 • възможности за операции с резервации в екрана;
 • филтри за търсене.
Гледай видеото

05: Депозит по резервация в Clock EVO (1:57 мин.)

 • гарантиращ депозит по резервация;
 • депозит по сметка;
 • приемане на аванс/депозит по резервация със и без издаване на документ;
 • особености.
Гледай видеото

06: Отделяне на гости в нова резервация в Clock EVO (1:47 мин.)

 • Видеото показва как гости от една резервация може да се отделят в нови резервации.
Гледай видеото

07: Обединяване на резервации в Clock EVO (0:57 мин.)

 • Видеото показва как различни резервации се настаняват в обща стая.
Гледай видеото

08: Как да настаня резервация в Clock EVO (1:04 мин.)

 • Видеото показва как се настанява резервация в Clock EVO.
Гледай видеото

09: Адресни карти и регистрация в Clock EVO (6:48 мин.)

 • Видеото обяснява функцията на адресните карти в системата и регистрацията на гостите.
Гледай видеото

10: Как да начисля допълнителна услуга по резервация в Clock EVO (3:34 мин.)

 • начисляване на повече от един брой наведнъж;
 • начисляване на допълнителна услуга за период;
 • начисляване със и без закриване на начислението.
Гледай видеото

11: Как да преместя резервация в друга стая в Clock EVO (2:19 мин.)

 • преместване на резервация в монитор Статус на стаи;
 • преместване на резервация в екран Резервация ->преглед и редакция.
Гледай видеото

12: Как да проверя баланс и да издам документ в Clock EVO (9:52 мин.)

 • преглед на общия баланс на резервацията;
 • преглед на отделните начисления;
 • закриване на начисление;
 • издаване на документ на физическо или юридическо лице;
 • промяна на начина на плащане на документа;
 • печат на документа;
 • особености.
Гледай видеото

13: Изпращане на резервация в Clock EVO (3:49 мин.)

 • изпращане резервация с открити начисления;
 • изпращане на резервация без открити начисления;
 • изпращане на резервация преди изтичане на периода й.
Гледай видеото

14: Приключване на смяна в Clock EVO (1:12 мин.)

 • Видеото показва как се приключва смяна в Clock EVO.
Гледай видеото

15: Приключване на финансов ден в Clock EVO (1:43 мин.)

 • Видеото показва как се приключва финансов ден в програмата.
Гледай видеото

16: Приключване на ФП в Clock EVO (1:04 мин.)

 • Видеото показва как се приключва фискален принтер в системата.
Гледай видеото

18: Справки за рецепция в Clock EVO - група „Домакинство“ (3:15 мин.)

 • Видеото разглежда справка "Оперативна справка за домакинството"
Гледай видеото

20: Справки за рецепция в Clock EVO - група „Хранене“ (3:43 мин.)

 • "Списък на гостите с изхранване";
 • "Списък на стаите с изхранване".
Гледай видеото

21: Справки за рецепция в Clock EVO - група „Контролни“ (1:47 мин.)

 • Видеото разглежда справка "Междинен отчет - документи и плащания по потребители"
Гледай видеото

22: Справки за рецепция в Clock EVO - група „Счетоводство“ (2:19 мин.)

 • Видеото разглежда справка "Обороти по типове плащания и документи за период"
Гледай видеото