Fiscalization (Daisy)

Clock PMS+ следва най-високите стандарти за съответствие с местното законодателство в България. Използвайте интеграцията с Daisy, за да фискализирате данните без усилие.

Фискализация и статистика


Изисквания и специфики

Моля, обърнете внимание на следните изисквания, които гарантират безпроблемното функциониране на интеграцията между Clock PMS+ и Daisy.

  • Поддържани фискални принтери: Фискалният принтер е необходимо да поддържа ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР V.1.6 2023
  • За разработка е използван Фискален принтер Daisy FX 1300 и за всички останали фискални принтери трябва да потвърдите с доставчика на фискалният принтер техническа съвместимост.
  • Изисква се Clock IoT устройство на фискален принтер (Поръчайте хардуер).
  • Clock IoT устройството трябва да е свързано към същата мрежа като фискалния принтер.

Подобни интеграции

ESTI export

ESTI export

България

Научете повече