Key Data Dashboard

Интерфейсът ви позволява да обедините множество източници на данни в единна среда, за да идентифицирате възможностите за увеличение на приходите и снижаването на разходната база чрез ефективност.

Анализи и BI

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

Key Data Dashboard ще извлече пакетите данни от Clock PMS+ на ежедневна база, предоставяйки ви подробни данни и задълбочени анализи.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от интеграцията между Clock PMS+ и Key Data Dashboard за анализи и BI.

Функционалности

Налично

Създаване на собствени справки

Създавайте справки във формат по ваш избор с данните, извлечени от Clock PMS+.

Автоматични имейли със справки

Задайте график за автоматичното генериране и изпращане на справки.

Създаване на собствени дашбордове

Създавайте информационни дашбордове с данни, извлечени от Clock PMS+.

Собствени интеграции

Свържете всяка счетоводна система към Clock PMS+.

Инструменти за управление на приходите

Получавайте ценови предложения, базирани на различни фактори и данни от Clock PMS+.

Анализ на анулациите

Анализирайте причините и ритъма на анулациите и пропуснатите приходи.

Подобни интеграции

Benchmarking Alliance

Benchmarking Alliance

Анализи и BI

Научете повече
Brookson Enterprise

Brookson Enterprise

Анализи и BI

Научете повече
Operandi

Operandi

Анализи и BI

Научете повече
Omniboost

Omniboost

Анализи и BI

Научете повече
PMI от D2O

PMI (D2O)

Анализи и BI

Научете повече
HelloGM

HelloGM

Анализи и BI

Научете повече
Curacity

Curacity

Анализи и BI

Научете повече
Hotel Investor Apps

Hotel Investor Apps

Анализи и BI

Научете повече
Hbenchmark

Hbenchmark

Анализи и BI

Научете повече
STR

STR

Анализи и BI

Научете повече
Lighthouse

On the books (Lighthouse)

Анализи и BI

Научете повече