Operandi

Интерфейсът позволява комбинирането на множество източници на данни в една среда, така че да можете да идентифицирате възможности за увеличаване на приходите и намаляване на разходната база чрез ефективност.

Анализи и BI

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

Използвайки данни от Clock PMS+ и външни източници, Operandi е уникален инструмент, който предлага възможност за преглед и анализ на разнообразна информация и опростяване на сложни комбинации от данни.

Съчетаването и съпоставянето на данни от различни системи позволява да се изградят връзки и да се наблюдават зависимости, които трудно биха могли да се идентифицират с помощта на традиционните системи за отчитане.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от интеграцията между Clock PMS+ и Operandi за анализи и BI.

Функционалности

Налично

Създаване на собствени справки

Създавайте справки във формат по ваш избор с данните, извлечени от Clock PMS+.

Автоматични имейли със справки

Задайте график за автоматичното генериране и изпращане на справки.

Създаване на собствени дашбордове

Създавайте информационни дашбордове с данни, извлечени от Clock PMS+.

Собствени интеграции

Свържете всяка счетоводна система към Clock PMS+.

Инструменти за управление на приходите

Получавайте ценови предложения, базирани на различни фактори и данни от Clock PMS+.

Анализ на анулациите

Анализирайте причините и ритъма на анулациите и пропуснатите приходи.

Подобни интеграции

Benchmarking Alliance

Benchmarking Alliance

Анализи и BI

Научете повече
Brookson Enterprise

Brookson Enterprise

Анализи и BI

Научете повече
Omniboost

Omniboost

Анализи и BI

Научете повече
PMI by D2O

PMI (D2O)

Анализи и BI

Научете повече
HelloGM

HelloGM

Анализи и BI

Научете повече
Key Data Dashboard

Key Data Dashboard

Анализи и BI

Научете повече
Curacity

Curacity

Анализи и BI

Научете повече
Hotel Investor Apps

Hotel Investor Apps

Анализи и BI

Научете повече
Hbenchmark

Hbenchmark

Анализи и BI

Научете повече
STR

STR

Анализи и BI

Научете повече