DATEV

Прецизно интегриран с Clock PMS+, DATEV предлага софтуер за счетоводство, личен състав, бизнес консултиране, изчисление на данъци.

Счетоводни системи

·Поддържа се от Клок

Ползи от интеграцията

Интеграцията между Clock PMS+ и DATEV ви позволява да автоматизирате и опростите счетоводния процес с експорта на фактури, кредитни известия, плащания и свързаните данни от DATEV. Това еднопосочно синхронизиране обновява вашите данни от Clock PMS + в DATEV.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от счетоводната интеграция между Clock PMS+ и DATEV.

Функционалности

Налично

Експортирайте данни чрез файл

Лесно трансферирайте счетоводни данни чрез файл за експорт.

Директен трансфер на данни

Трансферирайте счетоводни данни чрез системата.

Автоекспорт

Автоматизирайте трансфера на счетоводни данни на определени интервали.

Експорт на данните за приходите

Експортирайте данните за приходите на базата на начисленията.

Експорт на данните за фактурите

Експортирайте данните за фактурите.

Експорт на данните за плащания/аванси

Бързо експортирайте данните за генерираните плащания.

Рекапитулация на плащанията

Бързо рекапитулирайте плащанията, получени от всеки платежен канал.

Подобни интеграции

QuickBooks

QuickBooks

Счетоводна система

Научете повече
Exact Online powered by Omniboost

Exact Online (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Cegid powered by Omniboost

Cegid (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
ExpertM powered by Omniboost

ExpertM (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
M3 powered by Omniboost

M3 (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Quadracompta powered by Omniboost

Quadracompta (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Netsuite powered by Omniboost

Netsuite (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
ROPO powered by Omniboost

ROPO (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Tripletex powered by Omniboost

Tripletex (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Twinfield powered by Omniboost

Twinfield (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Visma.net powered by Omniboost

Visma.net (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Xero powered by Omniboost

Xero (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Yardi powered by Omniboost

Yardi (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече
Yuki powered by Omniboost

Yuki (Предоставено от Omniboost)

Счетоводна система

Научете повече