Fiscalization (Elzab Hellas)

Clock PMS+ следва най-високите стандарти за съответствие с местното законодателство в Гърция. Използвайте интеграцията с Elzab Hellas, за да фискализирате данните без усилие.

Фискализация и статистика


Изисквания и специфики

Моля, обърнете внимание на следните изисквания, които гарантират безпроблемното функциониране на интеграцията между Clock PMS+ и Elzab Hellas.

  • Функционалността за фискализация е резултат от сътрудничеството ни с Elzab Hellas.
  • Поддържат се само PMS+ акаунти.
  • Изисква се Clock IoT устройство (Поръчайте хардуер).