Fiscalization (SIGN AT by fiskaly)

Ефективно фискализирайте в съответствие с правилата на RKSV посредством безпроблемната интеграция на SIGN AT by fiskaly с Clock PMS+.

Фискализация и статистика


Изисквания и специфики

Моля, обърнете внимание на следните изисквания, които гарантират безпроблемното функциониране на интеграцията между Clock PMS+ и fiskaly.

  • Функцията за фискализация е резултат от сътрудничеството ни с fiskaly GmbH.
  • Необходима са известни настройки в Clock PMS+ и POS.
  • Свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+ за активиране.