Fiscalization (Epson)

Clock PMS+ следва най-високите стандарти за съответствие с местното законодателство в Италия. Използвайте интеграцията с Epson, за да фискализирате данните без усилие.

Фискализация и статистика


Изисквания и специфики

Моля, обърнете внимание на следните изисквания, които гарантират безпроблемното функциониране на интеграцията между Clock PMS+ и Epson.

  • Интерфейсът за фискализация поддържа принтери EPSON RT.
  • Принтерите EPSON RT трябва да са конфигурирани за работа с комуникационния интерфейс FPmate TCP-IP и той трябва да е активиран и работещ.
  • Изисква се Clock IoT устройство (Поръчайте хардуер).
  • Принтерите EPSON RT и устройството Clock IoT трябва да са свързани към една и съща локална мрежа.
  • Свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+ за активиране.

Подобни интеграции

Italy Sistema di Interscambio (SdI)

Italy Sistema di Interscambio (SdI)

Италия

Научете повече
Schede Notifica

Schede Notifica

Италия

Научете повече