Fiscalization (S-Systems)

Clock PMS+ следва най-високите стандарти за съответствие с местното законодателство в Албания. Използвайте интеграцията с S-Systems, за да фискализирате данните без усилие.

Фискализация и статистика


Изисквания и специфики

Моля, обърнете внимание на следните изисквания, които гарантират безпроблемното функциониране на интеграцията между Clock PMS+ и S-Systems.

  • Функционалността за фискализация е резултат от сътрудничеството ни със Sconnect.
  • Трябва да имате Sconnect акаунт преди активацията.
  • По време на активирането ще бъде регистриран касов апарат. Препоръчваме да се използва отделен касов апарат за всеки акаунт (PMS/POS).
  • Свържете се със сервизните специалисти на Clock PMS+ за активиране.