Trivec POS (Предоставено от Omniboost)

Чрез интегрирането на Trivec POS с Clock PMS+ можете лесно да прехвърляте всяка трансакция за продажба към стая или мероприятие. Нашата интеграция е персонализирана да отговори на вашите изисквания, за да може да се съсредоточите върху основната си дейност.

Ресторантски системи

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

С лекота управлявайте операциите си чрез интеграцията между Trivec и Clock PMS+. Прехвърляйте сметките директно към стаите заедно с цялата информация за продадените артикули.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от счетоводната интеграция между Clock PMS+ и Trivec POS.

Функционалности

Налично

Трансфер по име към фолио на стая

Бързо намерете резервацията и трансферирайте начисленията по името на основния гост.

Трансфер по номер на стая към фолио на стая

Бързо трансферирайте начисленията само като потърсите номера на стаята.

Трансфер по идентификационен етикет на резервация към фолио на стая

Лесно потърсете резервация по идентификационния й етикет и трансферирайте начисленията.

Трансфер към фирмено фолио

Без усилие трансферирайте начисленията към съществуващо фирмено фолио.

Трансфер към фолио на мероприятие

С един клик трансферирайте начисления към съществуващо фолио на мероприятие.

Контрол върху приемането на трансферни начисления

Прецизно контролирайте към кои фирмени фолиа или такива на мероприятия могат да бъдат трансферирани начисления.

Прехвърляне на всички приходи

Получете пълна информация за приходите на хотела и ресторанта чрез трансфер на ресторантските начисления към Clock PMS+.

Прехвърляне на типовете плащания

Лесно обобщете данните за типовете плащания чрез трансфера на тази данни към хотела.

Изисквания и специфики

Моля, обърнете внимание на следните изисквания, които гарантират безпроблемното функциониране на интеграцията между Clock PMS+ и Trivec POS.

  • Конфигурирана и функционираща ПОС система.

Similar Integrations

L-Series by Lightspeed

L-Series (Lightspeed)

Касова система (ПОС)

Learn more
K-Series by Lightspeed

K-Series (Lightspeed)

Касова система (ПОС)

Learn more
GOLD by OPEN POS

GOLD (OPEN POS)

Касова система (ПОС)

Learn more
Tevalis

Tevalis

Касова система (ПОС)

Learn more
Unitouch

Unitouch

Касова система (ПОС)

Learn more
Booq POS Powered by Omniboost

Booq POS (Предоставено от Omniboost)

Касова система (ПОС)

Learn more
Squirrel Systems

Squirrel Systems

Касова система (ПОС)

Learn more
Gastronovi POS

Gastronovi POS

Касова система (ПОС)

Learn more
Unreal POS

Unreal POS

Касова система (ПОС)

Learn more
Munu

Munu

Касова система (ПОС)

Learn more
Barsy

Barsy

Касова система (ПОС)

Learn more
IncoPOS

IncoPOS

Касова система (ПОС)

Learn more
POS Elektroncek

POS Elektroncek

Касова система (ПОС)

Learn more
NovaTouch (Предоставено от Hot-Line Systems)

NovaTouch (Предоставено от Hot-Line Systems)

Касова система (ПОС)

Learn more
MarketMan

MarketMan

Складова система

Learn more