VisitorData.nl

Използвайте връзката между Clock PMS+ и VisitorData, за да получите ценни анализи за вашите нощувки.

Анализи и BI

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

VisitorData е платформа за анализи на туризма. В цифровия нощен регистър анонимните данни за нощувки се обработват автоматично чрез Clock PMS+ и се превръщат в ценни анализи. Тези анализи се използват за бенчмаркинг, изследвания и статистика, както и за маркетинг на градовете. Освен това, данните също така се използват за автоматизиране на задължителната месечна статистика на CBS за холандските хотели.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от интеграцията между Clock PMS+ и VisitorData.nl за анализи и BI.

Функционалности

Налично

Създаване на собствени справки

Създавайте справки във формат по ваш избор с данните, извлечени от Clock PMS+.

Автоматични имейли със справки

Задайте график за автоматичното генериране и изпращане на справки.

Създаване на собствени дашбордове

Създавайте информационни дашбордове с данни, извлечени от Clock PMS+.

Собствени интеграции

Свържете всяка счетоводна система към Clock PMS+.

Инструменти за управление на приходите

Получавайте ценови предложения, базирани на различни фактори и данни от Clock PMS+.

Анализ на анулациите

Анализирайте причините и ритъма на анулациите и пропуснатите приходи.

Подобни интеграции

Benchmarking Alliance

Benchmarking Alliance

Анализи и BI

Научете повече
Brookson Enterprise

Brookson Enterprise

Анализи и BI

Научете повече
Operandi

Operandi

Анализи и BI

Научете повече
Omniboost

Omniboost

Анализи и BI

Научете повече
PMI от D2O

PMI (D2O)

Анализи и BI

Научете повече
HelloGM

HelloGM

Анализи и BI

Научете повече
Key Data Dashboard

Key Data Dashboard

Анализи и BI

Научете повече
Hotel Investor Apps

Hotel Investor Apps

Анализи и BI

Научете повече
Hbenchmark

Hbenchmark

Анализи и BI

Научете повече
STR

STR

Анализи и BI

Научете повече
Lighthouse

On the books (Lighthouse)

Анализи и BI

Научете повече