Andi BG (SmartPark)

Интеграцията на SmartPark с Clock PMS+ оптимизира процеса на управление на паркирането на превозни средства и съответното фактуриране, осигурявайки гладко и ефективно функциониране.

Други

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

Интеграцията на SmartPark автоматизира проследяването и фактурирането на таксите за паркиране. Използвайки синхронизация в реално време, SmartPark точно следи резервациите и техния срок, като гарантира, че таксите за паркиране автоматично и точно се отразяват в сметката на госта.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от интеграцията между Clock PMS+ и Andi BG.

Функционалности

Налично

Начисляване на такси

Прехвърляне на начисления към Clock PMS+.

Синхронизация на резервации

Резервациите се синхронизират автоматично в реално време.

Автоматично изчисляване на цена

Цената се изчислява автоматично въз основа на периода на резервация.

Подобни интеграции

Zapier

Zapier

Интеграционна платформа

Научете повече
Pure Informatique

Pure Informatique

СПА софтуер

Научете повече
BRP

BRP

СПА софтуер

Научете повече
AdriaScan

AdriaScan

Документен скенер

Научете повече
Бета Pxier

Pxier

Софтуер за управление на мероприятия

Научете повече
Backyou

Backyou

Софтуер за управление на мероприятия

Научете повече
Wifirst чрез Bowo

Wifirst (чрез Bowo)

Интернет и Wi-Fi

Научете повече
Бета Rostelecom Hotel Gateway

Rostelecom Hotel Gateway

Интернет и Wi-Fi

Научете повече
Novicom

Novicom

Дигитални табла

Научете повече