Zapier

Свържете безпроблемно и без усилие Clock PMS+ с всички уеб приложения, от които се нуждаете в ежедневните си бизнес операции.

Други

·Поддържа се от Клок

Ползи от интеграцията

Интеграцията със Zapier ви позволява безпроблемно да свързвате Clock PMS+ с над 1000 приложения, за да споделяте лесно данни и да управлявате по-ефективни процеси.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от интеграцията между Clock PMS+ и Zapier.

Функционалности

Налично

Еднопосочна интеграция

Платформата само събира данни от Clock PMS+.

Двупосочна интеграция

Платформата събира информация от Clock PMS+, но също така може да прави начисления, променя статуси на хотелското домакинство и още много повече.

Подобни интеграции

Бета TigerTMS

TigerTMS

Интеграционна платформа

Научете повече
Pure Informatique

Pure Informatique

СПА софтуер

Научете повече
BRP

BRP

СПА софтуер

Научете повече
AdriaScan

AdriaScan

Документен скенер

Научете повече
Бета Pxier

Pxier

Софтуер за управление на мероприятия

Научете повече
Backyou

Backyou

Софтуер за управление на мероприятия

Научете повече
Wifirst чрез Bowo

Wifirst (чрез Bowo)

Интернет и Wi-Fi

Научете повече
Бета Rostelecom Hotel Gateway

Rostelecom Hotel Gateway

Интернет и Wi-Fi

Научете повече
Novicom

Novicom

Дигитални табла

Научете повече