Cendyn CRM

eInsight CRM предоставя маркетинг автоматизация и анализ на удовлетвореността на гостите за хотели и хотелски вериги, които са тясно интегрирани с Clock PMS+.

Връзки с клиентите

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

Чрез интеграцията между Cendyn CRM и Clock PMS+ хотелиерите могат да стимулират лоялност и да се възползват от данни в реално време, за да предоставят персонализирана комуникация от първо лице за всеки гост.

Консолидирайте профилите на гостите чрез централизирано хранилище на данни. Свържете се с данните на други бизнес субекти, за да открийте нови категоризирани аудитории. Създавайте, изпращайте и измервайте резултатите от имейл кампании посредством справки в реално време.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от интеграцията между Clock PMS+ и Cendyn CRM за връзки с клиентите.

Функционалности

Налично

Синхронизация на данните на гостите

Ефективно синхронизиране на всички данни на гостите.

Сегментация и таргетиране

Сегментирайте гостите за по-добре таргетирани кампании.

Имейл кампании

Използвайте данните на гостите, за да им изпращате зашеметяващи маркетинг имейли.

Проследяване на кликванията

Проследете какви действия предприемат гостите, докато четат имейлите ви.

Подобни интеграции

Mailchimp

Mailchimp

Имейл маркетинг и нюзлетъри

Научете повече
Revinate

Revinate

CRM система

Научете повече
Experience Hotel

Experience Hotel

CRM система

Научете повече
UpsellGuru

UpsellGuru

CRM система

Научете повече
DIALOGO by Nivula

DIALOGO (Nivula)

CRM система

Научете повече