Mailchimp

Данните на гостите от Clock PMS+ могат да бъдат вече синхронизирани с вашите Mailchimp аудитории, за да използвате техните възможности в пълна степен и да максимизирате резултатите на вашите маркетинг кампании и промоции.

Връзки с клиентите

·Поддържа се от Клок

Ползи от интеграцията

С тази интеграция можете да създавате мейлинг листи в Clock PMS+ и след това безпроблемно да ги синхронизирате с различни Mailchimp аудитории, елиминирайки нуждата от ръчни експорти и импорти.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от интеграцията между Clock PMS+ и Mailchimp за връзки с клиентите.

Функционалности

Налично

Синхронизация на данните на гостите

Безпроблемно синхронизирайте всички данни на гостите.

Сегментация и таргетиране

Сегментирайте гостите за по-добре таргетирани кампании.

Имейл кампании

Използвайте данните на гостите, за да им изпращате зашеметяващи маркетинг имейли.

Проследяване на кликванията

Проследете какви действия предприемат гостите, докато четат имейлите ви.

Подобни интеграции

Revinate

Revinate

CRM система

Научете повече
Experience Hotel

Experience Hotel

CRM система

Научете повече
Cendyn CRM

Cendyn CRM

CRM система

Научете повече