EurodesignPBX

Интеграцията с EurodesignPBX предоставя взаимосвързаност между Clock PMS+ и повечето гласови сървъри (телефонни централи).

Платформи за гостите

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

Интуитивната интеграция може да борави с много функционалности от автоматични начисления по фолиото на госта до напомнящи съобщения в Clock PMS+ за пропуснати телефонни обаждания за събуждане.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от дистрибуционната интеграция между Clock PMS+ и EurodesignPBX.

Функционалности

Налично

Автоматично отключване на телефона при настаняване на госта

Активирайте всички функционалностите за вашите телефони по стаите незабавно с настаняването на госта.

Автоматично заключване на телефоните при освобождаване на стаята от госта

Деактивирайте всички функционалности на вашите телефони в стаите незабавно след освобождаването на стаята от госта.

Поддръжка за телефонни обаждания за събуждане

Получавайте предупреждения директно в Clock PMS+ за неприети телефонни обаждания за събуждане.

Активация на интернета при настаняване

Не се тревожете дали достъпът до интернет е активиран при настаняване, тази задача ще бъде изпълнена автоматично.

Автоматични начисления за ползвания телефон и интернет по резервационното фолио

Автоматизирайте калкулацията и начисляването на направената телефония.

Подобни интеграции

EuroFluxo

EuroFluxo

Телефони в стаите

Научете повече