EuroFluxo

Интеграцията с Eurofluxo предоставя взаимосвързаност между Clock PMS+ и телефонни централи, достъп до интернет, платено видео съдържание и унифицирани системи за съобщения.

Платформи за гостите

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

Интуитивната интеграция може да борави с много функционалности от отключване на телефоните при настаняването на госта, автоматични начисления по фолиото на госта до напомнящи съобщения за пропуснати телефонни обаждания за събуждане и промяна на домакинския статус на стая.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от интеграцията между Clock PMS+ и EuroFluxo за туристически услуги.

Функционалности

Налично

Автоматично отключване на телефона при настаняване на госта

Активирайте всички функционалностите за вашите телефони по стаите незабавно с настаняването на госта.

Автоматично заключване на телефоните при освобождаване на стаята от госта

Деактивирайте всички функционалности на вашите телефони в стаите незабавно след освобождаването на стаята от госта.

Поддръжка за телефонни обаждания за събуждане

Получавайте предупреждения директно в Clock PMS+ за неприети телефонни обаждания за събуждане.

Активация на интернета при настаняване

Не се тревожете дали достъпът до интернет е активиран при настаняване, тази задача ще бъде изпълнена автоматично.

Автоматични начисления за ползвания телефон и интернет по резервационното фолио

Автоматизирайте калкулацията и начисляването на направената телефония.

Подобни интеграции

EurodesignPBX

EuroDesignPBX

Телефони в стаите

Научете повече