Myhotelshop

Потребителите на Clock PMS+ могат да популяризират своите хотели в Google, Tripadvisor и Trivago чрез интеграцията с myhotelshop.

Дистрибуция

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

Чрез интегрирането на Clock PMS+ и myhotelshop хотелиерите имат възможността да покажат своите директни цени в Google Hotel Ads и други метатърсачки. Те се конкурират с ОТА и генерират трафик директно към своята Clock резервационна система от най-важните онлайн източници - като техния бизнес Google профил.

Вместо да плащат баснословни комисиони на ОТА, те могат вече да контролират разходите и позволят на Clock PMS+ да набира резервации и данни за гостите.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от дистрибуционната интеграция между Clock PMS+ и Myhotelshop.

Функционалности

Налично

Желаете ли да интегрирате онлайн резервационната система на Clock PMS+?

Привлечете вашите потенциални гости към онлайн резервационната система на Clock PMS+.

Google Hotel Ads

Покажете вашия хотел в най-добрата светлина чрез повече информация, снимки и удобства в Google Search and Maps.

TripAdvisor

Достигнете до стотици милиони хора чрез най-голямата световна туристическа платформа.

Trivago

Възползвайте се от платформата за търсене на настаняване, използвана от повече от 120 милиона туриста всеки месец в тяхното търсене на идеалния хотел.

Kayak

Разширете броя на достигнатите гости в глобален мащаб чрез платформата Kayak за оферти за настаняване и сравнение на хотели.

SkyScanner

Генерирайте повече резервации чрез платформата, целяща да даде на туристите от цял свят най-добрите възможности за полети и хотели.

Подобни интеграции

RoomCloud

RoomCloud

Канален мениджър

Научете повече
SiteMinder

SiteMinder

Канален мениджър

Научете повече
D-EDGE

D-EDGE

Канален мениджър

Научете повече
TravelLine

TravelLine

Канален мениджър

Научете повече
YieldPlanet

YieldPlanet

Канален мениджър

Научете повече
HotelStory

HotelStory

Канален мениджър

Научете повече
SmartHotel

SmartHotel

Канален мениджър

Научете повече
HotelNetSolutions

HotelNetSolutions

Канален мениджър

Научете повече
PrimalRES/WebHotelier

PrimalRES/WebHotelier

Канален мениджър

Научете повече
RateTiger

RateTiger

Канален мениджър

Научете повече
Profitroom

Profitroom

Канален мениджър

Научете повече
Katanox

Katanox

Канален мениджър

Научете повече
OpenGDS

OpenGDS

Канален мениджър

Научете повече
Cendyn Digital Marketing Platform

Cendyn Digital Marketing Platform

Метатърсене

Научете повече