Видео обучения за Clock EVO

Опитът, който сме натрупали е на ваше разположение - записали сме обучения, различни случаи и решенията им в кратки видеоклипове, подредени по теми.

Внедряване на Clock EVO

Внедряване на Clock EVO

Конфигурации

Съдържание: 33 филма придружени с текстови инструкции.

Обхват: Курсът обхваща почти напълно подготовката на Clock EVO за работа.

Предназначен за: Потребители, които въвеждат системата в експлоатация, както и потребители отговарящи за текущата й поддръжка.

Внедряване на Clock EVO

Рутинни операции

Съдържание: 40 филма придружени с линкове към текстови инструкции.

Обхват: Курсът обхваща ежедневните операции в системата.

Предназначен за: Мениджъри и служители на рецепция, резервационен офис, отдел маркетинг, счетоводство, както и всички, които искат да научат как да използват Clock EVO.

Внедряване на Clock EVO

Съкратен курс

Съдържание: 22 филма с линкове към текстови инструкции.

Обхват: Курсът показва основните рутинни операции в системата. За допълнителни операции и настройки, вижте курсове Конфигурация и Рутинни операции.

Предназначен за: Потребители, които искат да започнат работа с програмата веднага.

Внедряване на Clock EVO Inventory Control (Складова програма)

Clock EVO Inventory Control

Конфигурации

Съдържание: 18 филма придружени с линкове към текстовите инструкции.

Обхват: Курсът показва първоначалната настройка на системата стъпка по стъпка.

Предназначен за: Потребители отговорни за подготовката на системата за работа.

Clock EVO Inventory Control

Рутинни операции

Съдържание: 10 филма придружени с линкове към текстовите инструкции.

Обхват: Курсът представя основните рутинни операции с програмата.

Предназначен за: Потребители на оперативно ниво.

Внедряване на Clock EVO Restaurant POS

Clock EVO Restaurant POS

Конфигурации

Съдържание: 14 филма придружени с линкове към текстови инструкции.

Обхват: Курсът представя подготовката на системата за работа.

Предназначен за: Потребители на управленско и изпълнително ниво, отговорни за въвеждането на системата в експлоатация.

Clock EVO Restaurant POS

Съкратен курс

Съдържание: 12 филма придружени с линкове към текстовите инструкции.

Обхват: Курсът представя рутинните операции в системата.

Предназначен за: Потребители, които искат да започнат работа със системата веднага.