BetterSpace

С това цялостно дигитално решение и Clock PMS+ изведете хотела и обслужването си на следващото ниво. С BetterSpace генерирате повече приходи, намалявате разходите и едновременно с това облекчавате служителите си.

Управление на операциите

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

Интеграцията между Clock PMS+ и цялостната платформа на BetterSpace предлага множество интелигентни възможности за дигитализация, които революционизират и опростяват ежедневната работа на хотелиерите, като същевременно доставят удоволствие на гостите. Тя използва двупосочен обмен на данни за състоянието и почистването на стаите и информация за резервациите.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от интеграцията между Clock PMS+ и BetterSpace за управление на операциите.

Функционалности

Налично

Двупосочна синхронизация на промените по статусите

Промяна по домакински статус в една от системите ще се синхронизира и в останалите.

Начисления за минибар

Правете начисления за минибар консумацията в домакинското решение, които ще се отразят по фолито на госта в Clock PMS+.

Поддържа задачи

Създайте задачи в Clock PMS+.

Контрол на климата

Синхронизирайте резервации за по-добър контрол на климата и температурата.

Синхронизация на заявки от хотелското домакинство на Клок

Заявките от хотелското домакинство през портала MyBooking се синхронизират със системата на хотелското домакинство.

Подобни интеграции

RoomChecking

RoomChecking

Управление на операциите

Научете повече
HKeeper

HKeeper

Управление на операциите

Научете повече
Бета OptiWatti

OptiWatti

Управление на операциите

Научете повече
MessageBox

MessageBox

Управление на операциите

Научете повече
function.no

function.no

Управление на операциите

Научете повече
Hoxell

Hoxell

Управление на операциите

Научете повече