MessageBox

Ефективно управление, възлагане и контрол на почистването на стаите, намаляване на обажданията и ненужните отивания до стаите чрез интеграцията между Clock PMS+ и MessageBox.

Управление на операциите

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

Интеграцията позволява двупосочен обмен на информация между инструментите Clock PMS+ и MessageBox (заетост на стаите, статус на почистването, начисления за минибар и т.н.).

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от интеграцията между Clock PMS+ и MessageBox за управление на операциите.

Функционалности

Налично

Двупосочна синхронизация на промените по статусите

Промяна по домакински статус в една от системите ще се синхронизира и в останалите.

Начисления за минибар

Правете начисления за минибар консумацията в домакинското решение, които ще се отразят по фолито на госта в Clock PMS+.

Поддържа задачи

Създайте задачи в Clock PMS+.

Контрол на климата

Синхронизирайте резервации за по-добър контрол на климата и температурата.

Синхронизация на заявки от хотелското домакинство на Клок

Заявките от хотелското домакинство през портала MyBooking се синхронизират със системата на хотелското домакинство.

Подобни интеграции

RoomChecking

RoomChecking

Управление на операциите

Научете повече
HKeeper

HKeeper

Управление на операциите

Научете повече
BetterSpace

BetterSpace

Управление на операциите

Научете повече
Бета OptiWatti

OptiWatti

Управление на операциите

Научете повече
function.no

function.no

Управление на операциите

Научете повече
Hoxell

Hoxell

Управление на операциите

Научете повече