function.no

Тясно интегриран с Clock PMS+, Function.no осигурява смарт контрол на климата в стаите и отразява промените по домакинските статуси на базата на предпочитанията на гостите.

Управление на операциите

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

function.no автоматично ще отчете заетите, такива, които ще бъдат заети скоро и празните стаи, като по този начин ще създаде по-умен и ефективен контрол за тези стаи. Освен това заявките на гостите като “Не безпокойте” или “Почистете стаята ми” ще бъдат автоматично показвани в Clock PMS+ при избирането на панела function.no.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от интеграцията между Clock PMS+ и function.no за управление на операциите.

Функционалности

Налично

Двупосочна синхронизация на промените по статусите

Промяна по домакински статус в една от системите ще се синхронизира и в останалите.

Начисления за минибар

Правете начисления за минибар консумацията в домакинското решение, които ще се отразят по фолито на госта в Clock PMS+.

Поддържа задачи

Създайте задачи в Clock PMS+.

Контрол на климата

Синхронизирайте резервации за по-добър контрол на климата и температурата.

Синхронизация на заявки от хотелското домакинство на Клок

Заявките от хотелското домакинство през портала MyBooking се синхронизират със системата на хотелското домакинство.

Подобни интеграции

RoomChecking

RoomChecking

Управление на операциите

Научете повече
HKeeper

HKeeper

Управление на операциите

Научете повече
BetterSpace

BetterSpace

Управление на операциите

Научете повече
Бета OptiWatti

OptiWatti

Управление на операциите

Научете повече
MessageBox

MessageBox

Управление на операциите

Научете повече
Hoxell

Hoxell

Управление на операциите

Научете повече