Tivoli Retail

Чрез интегрирането на Tivoli Retail с Clock PMS+ можете лесно да прехвърляте всяка трансакция за продажба към стая или мероприятие. Нашата интеграция е персонализирана да отговори на вашите изисквания, за да може да се съсредоточите върху основната си дейност.

Ресторантски системи

·Поддържа се от партньор

Ползи от интеграцията

С лекота управлявайте операциите си чрез интеграцията между Tivoli Retail и Clock PMS+. Прехвърляйте сметките директно към стаите заедно с цялата информация за продадените артикули.

Спецификации

Моля, вижте долната таблица, за да научите повече относно функционалностите, поддържани от ресторантската интеграция между Clock PMS+ и Tivoli Retail.

Функционалности

Налично

Трансфер по име към фолио на стая

Бързо намерете резервацията и трансферирайте начисленията по името на основния гост.

Трансфер по номер на стая към фолио на стая

Бързо трансферирайте начисленията само като потърсите номера на стаята.

Трансфер по идентификационен етикет на резервация към фолио на стая

Лесно потърсете резервация по идентификационния й етикет и трансферирайте начисленията.

Трансфер към фирмено фолио

Без усилие трансферирайте начисленията към съществуващо фирмено фолио.

Трансфер към фолио на мероприятие

С един клик трансферирайте начисления към съществуващо фолио на мероприятие.

Контрол върху приемането на трансферни начисления

Прецизно контролирайте към кои фирмени фолиа или такива на мероприятия могат да бъдат трансферирани начисления.

Прехвърляне на всички приходи

Получете пълна информация за приходите на хотела и ресторанта чрез трансфер на ресторантските начисления към Clock PMS+.

Прехвърляне на типовете плащания

Лесно обобщете данните за типовете плащания чрез трансфера на тази данни към хотела.

Изисквания и специфики

Моля, обърнете внимание на следните изисквания, които гарантират безпроблемното функциониране на интеграцията между Clock PMS+ и Tivoli Retail.

  • Конфигурирана и функционираща ПОС система.

Подобни интеграции

L-Series by Lightspeed

L-Series (Lightspeed)

Касова система (ПОС)

Научете повече
K-Series by Lightspeed

K-Series (Lightspeed)

Касова система (ПОС)

Научете повече
GOLD by OPEN POS

GOLD (OPEN POS)

Касова система (ПОС)

Научете повече
Unitouch

Unitouch

Касова система (ПОС)

Научете повече
Booq POS Предоставено от Omniboost

Booq POS (Предоставено от Omniboost)

Касова система (ПОС)

Научете повече
Squirrel Systems

Squirrel Systems

Касова система (ПОС)

Научете повече
Gastronovi POS

Gastronovi POS

Касова система (ПОС)

Научете повече
Unreal POS

Unreal POS

Касова система (ПОС)

Научете повече
Munu

Munu

Касова система (ПОС)

Научете повече
Barsy

Barsy

Касова система (ПОС)

Научете повече
IncoPOS

IncoPOS

Касова система (ПОС)

Научете повече
POS Elektroncek

POS Elektroncek

Касова система (ПОС)

Научете повече
Trivec POS powered by Omniboost

Trivec POS (Предоставено от Omniboost)

Касова система (ПОС)

Научете повече
NovaTouch (Предоставено от Hot-Line Systems)

NovaTouch (Предоставено от Hot-Line Systems)

Касова система (ПОС)

Научете повече
MarketMan

MarketMan

Складова система

Научете повече